2010 Yılı verilerine göre 62.903 iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmiş bu olaylar sonunda 1.454 çalışanımız hayatını kaybetmiş, iş kazası ve buna benzer olaylar neticesinde gayrisafi hasılamızın50milyar lirası kayıp olmuştur.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Kanun çerçevesinde uygulanacak önlemlerle kayıpların minumum olmasına çalışılmaktadır. İstanbul İtfaiye daire Başkanlığı’nın 2012 yılı verilerine göre sadece İstanbul’da 25.469 yangın oluşmuş bunların 61!i alışveriş merkezi, 11 banka 214 depo, 57 eğitim kurumu, 30 hastahane, 433 imalathane, 5129 konut ve bunun gibi yangınlardır. Yangın hayatımızın her anında karşılaşabileceğimiz bir felakettir. Yangın doğal bir afet değil, önlenebilir bir felakettir. Yangının önlenebilir bir felaket olabilmesi için gereken yangın eğitimlerimizi almamız gerekmektedir. İş güvenliği yasası 11. Maddesi gereği, işverenler acil durum planları doğrultusunda yangınla mücadele ve koruma-kurtarma için yeterli sayıda çalışanı görevlendirmeye eğitim hizmetlerini almasını sağlamalıdır.

18 Haziran 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan iş yerleri acil durumları hakkındaki yönetmeliğinin 11.maddesi gereği çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 40çalışana ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde 50 çalışana kadar eğitim hizmetlerini almasını sağlamalıdır.

  1. Arama kurtarma ve tahliye
  2. Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı görevlendirmek zorundadır.

Görevlendirme yapmamanın ve eğitim aldırmamanın cezası 1.078,00 TL olup aylık her bir eleman için uygulanır

Ayrıca bu eğitimler konusunda uzman ve bakanlık onaylı kuruluşlarca yapılmalı vew sertifikalandırılmalıdır. İş güvenliği uzmanları bu eğitimleri veremez, sadece eğitimlerin düzenlenmesini ve kontrolünü sağlamakla görevlidir.

Eğitimsiz alınan önlemin, önlem olmadığını benimseyerek çalışanlarımıza gereken yangın eğitimlerini aldıralım, cezai durumlar karşı karşıya kalmayalım.

 

Yangınsız günler dileriz.