Dünyanın birçok bölgesinde bu tür risklere karşı önlemler alınmakta, hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. Gelişmiş ülkelerde elde edilen deneyimler ve ülkemiz uzmanlarının katılımıyla ülkemizde yangın güvenliği ve yangın yönetimi ile ilgili başta okullarımız ve hastanelerimiz olmak üzere tüm kamu binaları, tarihi binalarımızda ve özel işletmelerimizde önlem ve tedbirler almalıyız.

Yangın güvenliği adına alınan Pasif ve Aktif dediğimiz fiziki önlemler ve sabit sistemlerin işletmelerin ve yapıların kuruluş aşamasında imar edilmesi öncelik teşkil etmektedir. Yangın güvenliği adına yapılacak önlemeler sadece pasif veya aktif önlemleri almakla bitmemektedir. Asıl önemlisi, yaşam biçimimizi afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olacak biçimde değiştirmek, çevremiz için daha fazla duyarlı olabilmektir.

Öncelikle bireysel, daha sonra toplumsal düzeyde yangınlara hazır olmamız için yangın konusunda bilgilenmeli, konutlarımızda, işyerlerimiz de, çevremizde güvenli yaşam bilincine sahip olarak kendimizi geliştirmeli eğitim almalı ve en önemlisi muhtemel bir yangın öncesinde neler yapabileceğimiz konusunda bilinçlenmeliyiz.

Devasa boyutlara ulaşan kentler, binlerce kişinin çalıştığı dev sanayi tesisleri ve tesislerde kullanılan karmaşık teknolojiler, kaza riskini ve kazaların olumsuz etkilerini artırmaktadır. Dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul’u, kentin yanı sıra sanayi tesislerinin de yükünü taşıyor olması, “İstanbul Boğazı” gibi yoğun tanker trafiğinin yaşandığı uluslar arası bir su yolunun çevresinde ve aynı zamanda da deprem riski yüksek bir bölgede yerleşmiş bulunması afet ve kaza risklerini arttırmaktadır.

 

Bu sebeple yaşanılan ve çalışılan mekanlarımız da düşünülen ve hazırlanan acil durumlara müdahale çalışmalarında yangını ve yangından kaynaklı tehlikeleri çok dikkatli değerlendirmemiz gerekmektedir. Can kayıplarının yanında, ekonomik zararların olmaması yangın olayının büyüyerek felaket boyutuna ulaşmaması için böyle durumlara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak adına yapılacak iş ve işlemleri kısaca belirlemek için bir yol çizerken yardımcı olmak için bu yazı kaleme alınmıştır.